Genel Bilgiler

  • Kongre  Adı

  • Hematolojik Onkoloji Kongresi

  • Kongre Tarihi
    21 – 25 Eylül 2016

  • Kongre Merkezi
     Acapulco Resort Hotel

  • Kayıt, Konaklama ve Organizasyon

 


 

 

       Fortuna-Events
       info@fortuna-events.com
       www.fortuna-events.com

  • Kongre Dili
    Kongre resmi dili Türkçe’dir.

  • Kongre Kayıt & Danışma
    Kayıt masası,  21 – 25 Eylül 2016 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında açık olacaktır.

  • Katılım Belgesi
    Katılım belgeleri, tüm katılımcılara toplantı sonunda 24 Eylül  2016 tarihinde kayıt masasında dağıtılacaktır.

  • Yaka Kartı
    Tüm katılımcılara kayıt esnasında toplantı süresince kullanmaları için yaka kartları dağıtılacaktır.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

7. Hematolojik Onkoloji Kongresi