Bildiri Gönderimi

7. arkapalan.png
 • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

 • Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

 • Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.

 

 • Araştırma Makaleleri İçin Özetler;

   a) Amaç,

   b) Gereç ve yöntem,

   c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)

   d)Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

 

 • Vaka Sunumları için Özetler;

  a) Giriş,

  b) Vaka Sunum/Sunumları

  c) Tartışma ve Sonuçlar

 

 • Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

 

 • Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

 • On-line olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

 

 • Posterler, e- poster olarak digital monitörlerden sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

 • Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

 

 • Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 15 Aralık 2021' dir.

 

 • Toplantı boyunca e-poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve e-posterler digital monitörlerden 09:00 - 18:00 saatleri arasında sergilenebilecektir.

 

 • Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-mail yoluyla bildirilecektir.

 

Bildiri gönderim süreniz dolmuştur.

İlginiz için teşekkür ederiz.