top of page

Bildiri Gönderimi

7. arkapalan.png

• Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

• Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

• Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.

 

• Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;
a) Amaç,
b) Gereç ve yöntem,
c) Bulgular sayısal verileri ve / veya istatistik verilerini kapsamalıdır.
d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.

• Vaka Sunumları için Özetler ;
a) Giriş,
b) Vaka Sunum/Sunumları
c) Tartışma ve Sonuçlar

 

• Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

• Vaka Sunumları için Özetler ;
a) Giriş,
b) Vaka Sunum/Sunumları
c) Tartışma ve Sonuçlar

 

• Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

• Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

• Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

• Posterler, e- poster olarak dijital monitörlerden sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

• Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir. Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

• Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 10 Eylül 2023'tür.

• Toplantı boyunca e-poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve e-posterler dijital monitörlerden 09:00 - 18:00 saatleri arasında sergilenebilecektir.

• Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-mail yoluyla bildirilecektir.

bottom of page